Intelligent solutions for business & marketing
česky - english
| o společnosti | služby | partneři | projekty | kontakty
| O společnosti / firemní historie a vize
Společnost byla založena v roce 2007 a to v rámci požadavku dlouhodobého obchodního partnera, výrobce značkové kosmetiky, proniknout na lékárenský trh. Následně byla navázána spolupráce s výrobcem produktů s Betaglukanem - společností 7RED (dnes nadnárodní společností Medicolux ). Vývoj v této společnosti se však začal ubírat cestou multi-levelu, což nebylo v synergii s obchodní vizí společnosti 2knet.

Z toho důvodu jsme přijali nabídku společnosti Generica ze Slovenské republiky. Ta spočívala v pětiletém kontraktu na prezentaci portfolia, jeho zavedení do ČR a rozvíjení prodeje! Dále převzetí kompletní personální agendy na svá bedra, školení, motivace, vystavění struktury odběratelů a hlavně dobrých vztahů s distributory.

Přes počáteční obtíže, kdy jsme postupně zjišťovali, že tento úkol před námi nezvládalo několik předchůdců, a přes likvidaci následků jejich činnosti, jsme během této doby vybudovali prodej portfolia s více než 70 produkty a dosáhli z prvních desítek tisíc obratu až obrat 42 milionů korun ročně.
Postupně se tedy vybudovala v ČR z neznámé firmy významná společnost v oblasti volně prodejných doplňků stravy (na počet prodaných kusů první, na prodej v Kč čtvrtá). Zaznamenali jsme v průběhu 5-ti let pravidelný meziroční nárůst 15-20%.

Podařilo se dostat firmu Generica do povědomí lékařské veřejnosti a vytvořit pomocí promoakcí a spolupráce s pacientskými organizacemi pozitivní povědomí u pacientské veřejnosti. Docílili jsme toho, že pacient si přichází do lékárny pro svou tzv. “ krabičku s pruhem,“ jenž představuje výrazný prvek na designu krabiček. Shrneme-li pětiletou činnost pro tuto značku, lze konstatovat, že vzájemnou součinností se vybudovala společnost Generica v ČR (dnes dceřiná společnost Generica Bohemia), která je více než schopna samostatného života, ale úspěšně konkuruje své matce zakladatelce a daleko za sebou nechává obdobný kontrakt v Maďarsku.

Kontrakt se však naplnil a bylo dosaženo avizovaného cíle - zajistit vytvoření a fungování soběstačné dceřiné společnosti. Nyní jsou před námi nové výzvy, úkoly a cíle…
© 2012 2knet, s.r.o. | Kylešovská 872/45, 746 01 Opava | IČ: 278 16 192, DIČ: CZ 278 16 192 | www.2knet.org